HYVINVOINTI
JNCL-diagnoosin saaminen tulee usein perheelle sokkina. Tieto vie koko perheeltä paljon voimavaroja ja sen vuoksi perheen hyvinvointiin tulisi kiinnittää kokonaisvaltaisesti huomiota. Lapsen/nuoren kuntoutus ja hoitaminen vie paljon aikaa arjen pyörittämisen keskellä. Vanhemmat kokevatkin, että vapaa-aikaa on liian vähän, niin perheen yhteistä kuin omaakin.

Ensitieto
Perheen tukeminen
Lapsen/nuoren hyvinvointi
Vanhempien jaksaminen
Vertaistuki


ENSITIETO


JNCL-diagnoosin kuuleminen on perheelle vaikea paikka. Diagnoosi tulee usein täytenä yllätyksenä ja ensitiedon antajan tulisikin kertoa asiasta hienovaraisesti.

Toiveita ensitiedon antamiseen
 • tieto tulisi kertoa asiallisesti, selkeästi, rauhallisesti, rehellisesti ja tiivistetysti
 • lapsi ei saisi olla samassa huoneessa kuulemassa diagnoosia
 • molempien vanhempien olisi hyvä olla paikalla
 • tieto tulisi kertoa kasvotusten
 • mistä saa tukea diagnoosin jälkeen ja keneen voi ottaa yhteyttä
 • mistä saa vertaistukea
 • mahdollisuus päästä heti keskustelemaan psykologin kanssa
 • tulisi kertoa myös toivoa antavia asioita
 • muistettava, että asiasta saattaa kuulla vasta ensimmäistä kertaa
 • mukaan tulisi antaa kirjallista tietoa aiheesta


Perheelle tulee antaa aikaa sisäistää ensitieto. Myöhemmin perheellä tulisi olla mahdollisuus saada tarvitsemaansa tietoa lisää.

Ensitiedon jälkeen tulisi huomioida, että perhe 
 • tietää etuuksista ja palveluista, mitkä heille kuuluvat
 • tietää, mistä palveluita ja etuuksia voi saada/hakea
 • saa faktatietoa JNCL:sta tarpeen mukaan lisää
 • saa tietoa oireiden mukaisesta hoidosta (esimerkiksi epilepsia)
 • tietää vertaistuen mahdollisuudesta (yhdistykset)


Kirjallisuutta ensitiedosta
 • Helminen, M. toimittaja. Hänninen, K., Puonti-Ansio, A., Salo, L. & Tainio, V-M. 1995. Ensitiedosta evästä elämänhallintaan. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto.
 • Hänninen, K. 2004. Kohtaamisen kokemuksia epävarmuuden näyttämöllä. Kokemuksellinen ensitieto vammaisen lapsen syntyessä. Helsinki: STAKES/Julkaisut.
 • Ilmonen, T. 1994. Siivekäs sillanrakentaja. Kirja vanhemmille, kun lapsella on sairaus tai vamma. TSL-opintokeskus.


PERHEEN TUKEMINEN


Minkälaista tukea perheet saavat?

 • lapselle/nuorelle henkilökohtaisen avustajan
 • tukea aviopuolisolta/avopuolisolta
 • intervallijaksoja
 • perheterapiaa
 • hoitotyöhön apua
 • papin tukea
 • ystävien ja läheisten tukea ja ymmärrystä
 • vertaistukea muilta perheiltä
 • sijaishoitoa
 • tukihenkilön, tukiperheen
 • aamu- ja iltapäivähoitoa
 • erilaisia kursseja (esimerkiksi sopeutumisvalmennus)
 • koulun antamaa tukea
 • leirejä ja kerhoja


Millaista tukea perheet tarvitsisivat?
 • tukea lapsen/nuoren hoitamiseen
 • vanhemmille omaa aikaa yhdessä ja erikseen
 • enemmän aikaa lapselle/nuorelle
 • lapsen/nuoren hoidon järjestämistä kotona
 • keskustelua
 • palveluohjausta
 • tukiperhettä
 • vertaistukea
 • vastauksia kysymyksiin
 • omaishoitajien vapaiden toteutumista
 • ulkopuolista luottohenkilöä
 • avustajaa kotiin
 • luotettavaa ja pätevää hoitohenkilökuntaa
 • viikonloppulomittajaa


LAPSEN/NUOREN HYVINVOINTI

Mikä tukee lapsen/nuoren hyvinvointia?
 • musiikin kuuntelu
 • television ja videoiden katselu/kuuntelu
 • kirjojen lukeminen/kuunteleminen
 • liikunta, ulkoilu, joukkuepelit, harrastukset
 • kurssit ja leirit (esimerkiksi sopeutumisvalmennus)
 • kerhot
 • perhe
 • ystävät ja muut läheiset
 • vertaistuki
 • terapiat
 • hoitaminen
 • läsnäolo


VANHEMPIEN JAKSAMINEN

Kuinka vanhemmat huolehtivat omasta jaksamisestaan
 • harrastamalla jotain itselle mieleistä
 • tapaamalla ystäviä
 • syömällä terveellisesti
 • lepäämällä riittävästi
 • tukemalla muita perheen jäseniä
 • viettämällä aikaa yhdessä perheenä
 • pitämällä lomaa
 • järjestämällä omaa aikaa
 • hakemalla vertaistukea
 • hoitamalla parisuhdetta


VERTAISTUKI


Millaista vertaistukea perhe tarvitsee?
 • samanlaisessa tilanteessa olevien vanhempien/perheiden tapaamista
 • keskustelua, ajatusten vaihtamista
 • tukea yhdistysten kautta
 • tukea diagnosointivaiheessa
 • leirejä, sopeutumisvalmennuskursseja
 • henkilöitä joilla on samanlainen arvomaailma
 • tiedon jakamista
 • kokemusten jakamista

Mikä tekee vertaistuesta tärkeän?
 • tieto ettei ole yksin
 • aito ymmärtäminen
 • yhdessä kaikenlaisten tunteiden jakaminen
 • vertaistuki on merkittävämpää kuin ammatillinen apu
 • saa tietoa palveluista ja erilaisista tukimuodoista
 • tietoa ja tukea arjessa selviytymiseen
 • tietoa kuinka lasta/nuorta voi tukea
 • ei tarvitse selitellä turhia
 • kokemusten jakaminen
 • vertaisryhmässä tuntee olevansa tavallinen perhe
 • saa elinikäisiä ystäviä


 
Powered by Smart Kotisivutyökalu