TUET JA ETUUDET

Seuraavia tukia ja etuuksia voivat JNCL:ää sairastavat ja heidän perheensä hakea ja saada sairauden eri vaiheissa. Tiedot on kerätty Suomen JNCL-perheiden tukiyhdistyksen jäseniltä.

KELA

KUNNAN SOSIAALITOIMI

Alla on lueteltu eri palveluita ja toimintoja. Käytännöissä on kuntakohtaisia eroja.

 • Apuvälinepalvelut
 • Asunnon muutostyöt
 • Auton muutostyöt
 • Avustus auton hankintaan
 • Henkilökohtainen avustaja
 • Kotipalvelu
 • Koululaisten aamutoiminta
 • Koululaisten iltapäivätoiminta
 • Koulunkäyntiavustaja
 • Kuljetuspalvelut
 • Liikkumistaidon ohjaus
 • Luokka-avustaja
 • Omaishoidon tuki
 • Palveluasuminen
 • Palvelusuunnitelma
 • Päivätoiminta
 • Tukihenkilö/tukiperhe
 • Tulkkipalvelut
 • Ylimääräiset vaatetus- ja erityisravintokustannukset

KUNNAN TERVEYSTOIMI (Terveyskeskukset ja keskussairaalat)

 • Apuvälinepalvelut
 • Avo- ja laitoshoidon kuntoutusjaksot
 • Kotisairaanhoito
 • Kuntoutusohjaus
 • Kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset
 • Sopeutumisvalmennus
 • Terapiat

MUITA TUKIA JA ETUUKSIA

 • Ajoneuvoveron palautus ja -huojennus (Verohallinto)
 • Erityishuolto-ohjelma EHO (Sosiaaliviranomainen)
 • Kotitalousvähennys (Verohallinto)
 • Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen (entisen vammaisen pysäköintiluvan) ja verovapautuksen hakeminen (Traficom)
 • Vapautus ajoneuvoveron perusverosta (Traficom)
 • Veronmaksukyvyn alentumisvähennys (Verohallinto)

Lisätietoa:
Vammaispalvelun käsikirja, saatavana sähköisesti
www.heta-liitto.fi
www.tukiliitto.fi
www.lskl.fi
www.omaishoitajat.fi
www.thl.fi
www.stm.fi
www.kuntoutusohjaajat.fi
www.vane.to
www.kaypahoito.fi